Enter Title

شرکت فرانگرش جهان الکترونیک با برند سیمکارتل از هم انديشي و همگرايي جواناني نخبه و صاحب فکر و ايده و دانش فني تشکيل شده است. این شرکت فعالیت خود را با محوریت تبدیل ایده به پدیده از سال 1391 به صورت رسمی در زمینه های اصلی هوشمند سازی و تولید تجهیزات ردیابی خودرو شروع نموده است و بحمدالله تا امروز توانسته گام های بلندی در عرصه خودکفایی بردارد  مهمترين افتخارات اين گروه تلاش جهت بومي سازي تکنولوژي ها در راستاي خودکفايي و کاهش آثار تحريم ها مي باشد و تا کنون موفقيت هاي چشمگيري کسب نموده است.

اميد است با اتکا به خداوند و تکيه بر توان و دانش ملي گامی در عرصه  تولید داخل برداریم.