عمليات دربها

                              

 

با كليك كردن بر روي گزينه "قفل كردن دربها‌" و يا "باز كردن دربها‌" و يا " صندق عقب "در نرم افزار سيمكارتل مي توانيد از هر فاصله در سراسر كشور درب ها و يا صندوق عقب خودرو را باز يا قفل نمايد و همچنين براي قفل کردن دربها بوسيله برقراري تماس ناموفق (Missed Call) با دزدگير (بدون هزينه) نيز امكان پذير مي باشد. توجه داشته باشيد در صورتيكه سوئيچ خودرو باز باشد، به دلايل امنيتي دستور قفل كردن دربها اِعمال نمي گردد.و نيز مي توانيد با انتخاب گزينه آژير از محل خودرو خود مطلع شويد