واگذاري خودرو


 

در صورتيكه مالك خودروي داراي دزدگير سيمكارتل قصد فروش يا واگذاري خودرو به شخص ديگري را داشته باشد، خريدار بايد به عنوان مالك جديد به دزدگير شناسانده شود كه براي اين كار كليك بر روي گزينه "واگذاري خودرو" در نرم افزار سيمكارتل استفاده مي شود. دقت نماييد كه بهنگام انجام عمليات مربوط به واگذاري خودرو تا پيش از تكميل مراحل و اتمام واگذاري از انجام هرگونه عمليات ديگري بر روي نرم افزار سيمكارتل و دزدگير خودرو خودداري نماييد. به دلايل امنيتي به هنگام واگذاري خودرو پس از ارسال شماره هاي تلفن همراه خريدار به سيم كارت "دزدگير توسط مالك خودرو يك پيامك فارسي با عنوان دزدگير به شماره هاي   .......... و ........... واگذار شود؟ جهت تاييد بله را ارسال نماييد" از سوي دزدگير براي مالك خودرو ارسال ميگردد كه مالك حتماً لازم است پس از بررسي اين شماره ها پيامك بله يا “Yes” را به سيم كارت دزدگير ارسال نمايد تا خريدار به عنوان مالك جديد دزدگير شناسايي شود.از آنجاييكه پس از انجام عمليات واگذاري خودرو پيامکي فارسي جهت تاييد و آگاهي طرفين از صحت شماره هاي مالك جديد از سوي دزدگير براي آنها ارسال مي گردد جهت اطمينان از دريافت پيامك مذكور و بررسي شماره ها حتماً لازم است هر دو طرف خريدار و فروشنده بلافاصله خطوط تلفن همراه خود و شماره هاي دريافتي را بررسي نمايند.پس از اتمام عمليات واگذاري نيز يك پيامك فارسي خوش آمدگويي از سوي دستگاه براي مالك جديد خودرو ارسال مي شود كه يكي از نشانه هاي اصل بودن دزدگير سيمكارتل است.