عمليات سوئيچ

                                                                     
                                                                                     

 در اين شيوه بي نظير مالك اتومبيل قادر است درصورت ربوده شدن خودروي خود به راحتي و با بكارگيري اين روش از هر فاصله از كشور اقدام به خاموش كردن خودروي مسروقه نموده و يا اجازه روشن كردن آن را صادر نمايد. ابتدا ورود به نرم افزار سيمكارتل و كليك بر روي گزينه "عمليات سوييچ" (روشن كردن خودرو" و يا "خاموش كردن خودرو" در منوي داخل آن به تفكيك) در اين روش به دلايل ايمني نه تنها جهت خاموش كردن اتومبيل از سيستم خطرناك قطع سوخت استفاده نشده است بلكه پس از دريافت دستور مربوطه فرمان خودرو در حال حركت نيز قفل نمي شود! با اينحال آژير داخل اتومبيل و فلاشرها تا 30 ثانيه بوق اخطار خاموش شدن خودرو زده و سپس دستور مذكور به سوييچ صادر مي شود. درنتيجه فرد داخل اتوموبيل فرصت كافي خواهد داشت تا زمان پايان صداي بوق اخطار خودرو را به سمت مكاني امن هدايت و پيش از خاموش شدن، آن را متوقف نمايد. پس از آن تا زمانيكه مالك خودرو مجدداً دستور روشن شدن خودرو را به دزدگير صادر نكند، خودرو روشن نخواهد شد. همچنين درصورتيكه در زمان ارسال دستور خاموش شدن خودرو اتومبيل خاموش و در حالت ساكن باشد پس از دريافت فرمان مذكور خودرو بدون اجازه مالك آن روشن نخواهد شد.. در صورت نصب دستگاه استارتر سيمكارتل  مالك خودرو قادر خواهد بود از سراسر كشور با ارسال فرمان استارتر خودروي خود را روشن نمايد.