دريافت ميزان اعتبار شارژ

            

 

در صورتيكه ميزان اعتبار شارژ سيم كارت داخل دستگاه از حد معيني كمتر شود، دزدگير از طريق ارسال پيامك به مالك خودرو اخطار مي دهد. در صورت بي توجهي به پيامك مذكور، با كمتر شدن ميزان شارژ، پيامك ديگري به گوشي تلفن همراه مالك خودرو ارسال مي گردد كه بيانگر لزوم شارژ فوري سيم كارت دستگاه مي باشد. در اين حالت جهت شارژ سيم كارت، بر روي گزينه "شارژ كردن سيم كارت" در نرم افزار سيمكارتل كليك كنيد و يا از طريق پيامك كردن شماره رمز موجود بر روي كارت شارژهاي مربوطه مطابق كد دستوري درج شده بر روي كارت شارژ اقدام نماييد.